MULČOVANIE

13.03.2009 22:58

 

Mulčovače

tvoria príkonove najnižšiu triedu mechanických ošetrovačov. Mulčovače môžeme oprávnene pokladať za základné stroje pri mechanickom ošetrení mačinového fondu. Mulčovač sa stáva pri vhodnej voľbe meniteľných pracovných nožov viacúčelovým strojom. Najvýkonnejšie mulčovače sa dokážu vysporiadať aj s drevitým náletom do hrúbky 40 mm, starými krtincami, trávnou starinou, drvením biomasy vo vinohradoch a v sadoch.